We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

The Future Sound of Slovakia Vol​.​1 [DEMOS]

by MIRA TUS MANOS

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €7 EUR  or more

     

1.
Medzi doľinami, medzi vŕški, rasťie d’aťelinka, samé púčki. Šuhajko sa s kosou ñepriberá, ľisťie d’aťeľinki ňepreberá. Vezňi, milá, hrable, rostriasaj ju, pritom si zaspievaj, hoja - jáju. Milá hrable vzala, rostriasala, od spevu sa hora ozívala. A ked’ pohrabaľi medzi hájom, nakládľi tam kopu zo šuhajom.
2.
Mám ja jednu záhraduočku, ehm, ehm, ehm. mám ja jednu záhraduočku, parada, parada, do ňei sejem rozmajrínček čimča-rijara. Rozmajrinček drobni schod’i, ehm, ehm, ehm, rozmajrínček drobni schod’i, parada, parada, moja milá za mnou chod’í, čimča-rijara. Vošla za mnou do maštaľe, ehm, ehm, ehm, vošla za mnou do maštaľe, parada, parada, medzi štiri koňe vranie, čimča-rijara. Koňički sa poľakaľi, ehm, ehm, ehm, koňički sa poľakaľi, parada, parada, moju milú pošliapaľi, čimča-rijara.
3.
Prid’i, Jaňík, k nám, ja ťa rada mám! Naše dverká ňevŕzgajú, ja ich poľievam. Ja ich poľievam stud’enou vodou aby oni ňevŕzgaľi Jaňík, za ťebou.
4.
Muriena, Muriena, kde si prebývala? Na tom vyšnom konci, v obtrhanom domci. Muriena, Muriena, za koho umrela? Za kačky, za morky, za dúbravské diovky. Muriena, Muriena, krátke sa ti klepce. Dúbravským nevestám robiť sa im nechce.
5.
Veru by ja išla, do tej Ameriky, keby to stálo dva tri toláriky. Hej, delám a, hej delám a dva tri toláriky. Ale, že to stojí, paťdesát aj stovku, Veru ja nepôjdem k americkém spolku, Hej delám a, hej delám a k americkém spolku.
6.
Keby sem len starej duši napukala, že by som mil lekov na pierko nabrala, že by som mil lekov na pierko nabrala. Na pierko, na pierko, na zelenie pierko, na ty ho môj milý, veď to božie drievko, na ty ho môj milý, veď to božie drievko.
7.
Varila som, varila, hrásťek pot pokrifkou, tajila som tajila, kím som bola d’iefkou. Tajila som, tajila, aľe už ňebud’em, hotuj, miľí, koľísku, Ja pľienočki bud’em. Hotuj, milí, koľísku z dreva ľimbovieho, a já bud’em pľienočki s plátna bieľenieho. Už do mojich pľienočki chlapca povíjajú, a na tvojej koľíske ftáčkovia spievajú.

about

Zárodok tohto albumu sa objavil 123 kilometrov od Bratislavy a 11814 kilometrov od Buenos Aires: v Bátovciach, dedinke v Nitrianskom kraji. Bolo to v roku 2019 počas komponovania hudby pre “Pastiersku symfóniu”, divadelnú hru spolku Divadlo Pôtoň inšpirovanú liptovským folklórom. Táto skúsenosť mi otvorila dvere do neznámeho a úžasného sveta. Etnomuzikologička Alžbeta Lukáčova vtedy navštívila divadlo, aby nás poučila o osobitostiach a podrobnostiach ľudovej kultúry tejto krajiny. Tanec, kroje, spevy, nástroje… Tu je slovo “folklór” synonymom obrovského priestoru, na ktorý môže byť slovenský ľud určite hrdý.
Tento priestor si ma okamžite podmanil. Moje dídžejské predstavenia sa zrazu naplnili experimentmi obsahujúcimi slovenské piesne, a boli dobre prijaté v slovenských, maďarských a českých tančiarňach. Často sa ma pýtali, či nemám nahrávku. A tak už počas naplno zúriacej pandémie v roku 2020 som podal žiadosť na Fond na podporu umenia s predstavou zhmotnenia demoverzií pre nastávajúci prvý album Mira Tus Manos inšpirovaný bohatstvom zvukov tejto časti Strednej Európy.
Proces hľadania ma akoby zázrakom priviedol až k Viliamovi Gruskovi mladšiemu, ktorý mi veľkoryso a s otvorenou mysľou poskytol prístup k úžasnému dielu, ktoré jeho otec realizoval spolu so Svetozárom Stračinom a širokým tímom od konca sedemdesiatych rokov. Bola a ostáva veľmi príjemná úloha “ponárať sa” do týchto nádherných elpéčiek vydaných pod značkou Opus a vytvorených samozrejme v dobe, kedy neexistoval internet. Existenciu týchto nahrávok umožnila drobná a cieľavedomá práca v teréne, vykonaná cez stretnutia priamo s ľuďmi, hovoriac s nimi tvárou v tvár a zdieľajúc živé dejiny. Výsledkom sú dlhé hodiny prekrásnych hudobných kúskov interpretovaných skupinami a sólistami z rôznych regiónov krajiny, ktoré nezničil zub času vďaka tomu, že samotný ľud si zachoval vlastnú dušu. Toto dielo, ktoré je vďaka Bohu reeditované firmou Feeling, bolo hnacou silou tohto môjho dobrodružstva. Máme tu sedem voľných reinterpretácií z úryvkov spevov zapísaných v regiónoch Liptova, Gemera a Malohontu, Pohronia, Oravy, Podpoľania, Kysúc a Terchovej. Ide o remixy, ktoré nemajú byť ničím iným ako úctivým osobným ohliadnutím sa pozývajúcim do tanca vytvárajúcim puto s novými generáciami a poslucháčmi z iných krajín. V najbližších mesiacoch vzniknú demoverzie (ktoré predchádzali definitívnym verziám) v ktorých budú hlasy súčasných interpretov. Tradičné nástroje (ako fujara, drumbľa, husle a píšťaly) sa prepájajú s bítovými, latino, africkými, ázijskými a so syntetizérmi; pridané sú nahrávky z terénu s rytmami ozembuchov a krokmi po suchom lístí jesenného slovenského lesa.
Zaujímavosťou je, že na fujare hrá japonský hudobník Yutaka, ktorý navštívil Montpellier vo Francúzsku, kam ho pozvali producenti Marc-Eric Laine a Anacole Daalderop do štúdia Teyran, aby nahrali jeho zvuky.
“The Future Sound of Slovakia” sa začal komponovať v štúdiu Dragons Cavorting v Banskej Štiavnici a dokončil, vrátane mixovania a remastru v La Casa Tomada v Novej Bani na jeseň 2021 vďaka úžasnej podpore rodiny Tužinských, ktorej z najúprimnejšej lásky venujem toto dielo.
Veľká vďaka patrí mojej učiteľke slovenčiny Kristíne Lukáčovej za jej neustálu spoluprácu, Ivane Figuli za to, že je vždy tu ako svetlý most, a môjmu doživotnému bratovi Sergiovi Zaldovi Molina za jeho nádherné folklórne grafiky.

____________________________________________________________

La semilla de este album apareció a 123 kms de Bratislava y a 11.814 kms de Buenos Aires, en Bátovce, un pequeño pueblo de la región de Nitra. Fue en 2019, durante la composición de la música para “Pastierska Symfónia”, la obra teatral de la compañía Divadlo Pôtoň inspirada en el folklore de Liptov. Esa experiencia me abrió las puertas a un mundo desconocido y fascinante. En aquellos días, la etnomusicóloga Alzbeta Lukáčova visitó el teatro para enseñarnos particularidades y detalles de la cultura popular del país. Baile, vestimentas, cantos, instrumentos… Decir “folklore” aquí es sinónimo de una inmensidad de la que el pueblo eslovaco seguramente debe sentirse muy orgulloso.
De inmediato éste universo me cautivó. Mis sesiones de dj pronto se habitaron de experimentos que incluían canciones eslovacas, y que fueron bien recibidos en las pistas de baile de Eslovaquia, Hungría y República Checa. A menudo me preguntaban si no tenía un disco grabado. Entonces, ya en plena pandemia 2020, apliqué a la convocatoria de Fond na podporu umenia, con la idea de concretar los demos para lo que será el primer album de Mira Tus Manos inspirado en la riqueza sonora de ésta parte de Europa Central.
El proceso de investigación me condujo mágicamente hasta Viliam Gruska hijo, quien con su corazón generoso y una mentalidad abierta, me brindó acceso al enorme trabajo que su padre llevó a cabo junto a Svetozár Stračina y un gran equipo, desde fines de los años 70’s. Fue, y sigue siendo, una tarea muy placentera la de “bucear” en esos long plays maravillosos editados por el sello Opus, y generados en una época en la que por supuesto no existía internet. Si estas grabaciones existen es debido a un trabajo de campo meticuloso y consciente, realizado mediante encuentros con la propia gente, hablando cara a cara y compartiendo la historia viva. El resultado son horas y horas de bellísimas piezas musicales interpretadas por grupos y solistas de distintas regiones del país que sobrevivieron al paso del tiempo gracias a que el mismo pueblo mantuvo viva su llama. Esa obra, que afortunadamente está siendo reeditada por Feeling spol s.r.o., es la que nutrió ésta aventura. Tenemos aquí siete reinterpretaciones libres, sobre fragmentos de cantos registrados en las regiones de Liptov, Gemer a Malohont, Pohronie, Orava, Podpolanie y Kysuce a Terchovská Dolina. Se trata de remixes que no pretenden más que ser una respetuosa mirada personal que invite al baile y establezca un vínculo con las nuevas generaciones y las audiencias de otros países. Demos (versiones previas a las definitivas) cuyas voces serán reemplazadas por las de intérpretes contemporáneos en los próximos meses. Los instrumentos folklóricos tradicionales (como la fujara, drumbla, violines y flautas) se entrelazan con beats, instrumentos latinos, africanos, asiáticos y sintetizadores, sumando grabaciones de campo que incluyen ritmos con troncos y pasos sobre las hojas secas del bosque otoñal eslovaco.
Curiosamente, la fujara fue ejecutada por el músico japonés Yutaka, quien visitó Montpellier, Francia, y fue invitado por los productores Marc-Eric Laine y Anacole Daalderop al Estudio Teyran para registrar sus sonidos.
“The Future Sound of Slovakia” se comenzó en el estudio Dragons Cavorting de Banská Štiavnica, y se terminó de componer, mezclar y masterizar en La Casa Tomada de Nova Baña durante el otoño de 2021 gracias al apoyo divino de la familia Tužinsky, a quienes dedico con todo mi amor este trabajo.
Muchas gracias a mi profesora de eslovaco Kristina Lukačova por su cooperación constante, a Ivana Figuli por ser un puente luminoso siempre alerta, y a mi hermano de vida Sergio Zaldo Molina por sus maravillosos stencils folklóricos.

credits

released December 25, 2021

Produkcia, skladba, mix a mastering: Cristian Estrella.
Audiovizuálny návrh: LINEA1. Na veku je koláž fotografií Daniely Realpe, jarekgrafik, Felixa Wolfa, maja7777, Hunga Nguyena, Emslichtera, Margot Wallnerovej, Davida Schwarzenberga a Richarda Revela z Pixabay, a Branislav Tužinsky.
Slovensky preklad: Sveto Gavora.

Toto dielo venujem tým, ktorí uverili v tento projekt a podporovali ma v ňom: mojej rodine (Blanca, Francisco a Alma), Viliamovi Gruskovi mladšiemu, Divadlu Pôtoň, Archanjelovi Banská Štiavnica, Art Cafe Banská Štiavnica, Fjúžň Festivalu, Hájovni Červená studňa, Ivane Estrella, Williamovi Byersovi a Robertovi Merelovi.

©2021 Asteroidea Digital Records

Z verejných zdrojov podporil Fond Na Podporu Umenia FPU

____________________________________________________________

Producido, compuesto, mezclado y masterizado por Cristian Estrella.
Diseño audiovisual por LINEA1. El arte de tapa es un collage realizado con fotografías cedidas a través de Pixabay por Daniela Realpe, jarekgrafik, Felix Wolf, maja7777, Hung Nguyen, Emslichter, Margot Wallner, David Schwarzenberg y Richard Revel.
Traducción al eslovaco por Sveto Gavora.

Dedico este trabajo a quienes durante estos aňos creyeron e impulsaron el proyecto: Mi familia (Blanca, Francisco y Alma), Viliam Gruska hijo, Divadlo Pôtoň, Archanjel Banská Štiavnica, Art Cafe Banská Štiavnica, Fjúžň Festival, Hajovňa Červena Studňa, Ivana Estrella, William Byers, y Robert Merel.

©2021 Asteroidea Digital Records

Realizado gracias al apoyo de Fond Na Podporu Umenia FPU, Eslovaquia.

license

all rights reserved

tags

about

MIRA TUS MANOS Slovakia

“In dreams the image we see of ourselves tends to be deformed. Looking at each other and touching your hands is an especially useful method to check it: if you have more than five fingers or you can pierce the palm of your hand with one finger, in all probability you will be dreaming.”
Mira Tus Manos is the electrofolk dj project of the argentinian musician and producer Cristian Estrella.
... more

contact / help

Contact MIRA TUS MANOS

Streaming and
Download help

Report this album or account

MIRA TUS MANOS recommends:

If you like MIRA TUS MANOS, you may also like: